Berniaga dengan Cina


Di negara kita ini, bisnesman Melayu tidak dapat berniaga dengan tidak berurusan dengan peniaga Cina, melainkan dalam perniagaan kecil seperti menjual sayur-sayuran liar, seperti pucuk paku, kepada pembeli Melayu juga.

Peniaga Melayu juga tidak dapat mengembangkan bisnesnya tanpa mendapatkan dukungan peniaga-peniaga Cina.

Justeru bisnesman Melayu perlu belajar cara-cara yang betul bagi mendapatkan dukungan dan sokongan orang-orang Cina.

Modal utama berniaga dengan orang Cina adalah integriti diri kita sendiri.

Integriti adalah sejauh mana orang dapat menaruh kepercayaan kepada kata-kata kita dan tingkah laku kita. Ringkasnya, sejauh mana kita tidak akan berdusta dan menipu sesiapa.

Berniaga dengan orang Cina adalah serupa sahaja dengan berniaga dengan apa-apa bangsa sekalipun. Perkara-perkara yang betul kepada bangsa-bangsa lain adalah betul kepada orang Cina.


0 comments: