Jangan Berniaga dengan Cara Bersaing


Dalam bidang bisnes, apabila kita mahu berjaya, jangan bersikap kompetitif, yakni jangan bersaing dengan siapa-siapa.

Intipati falsafah persaingan adalah "menang dengan cara mengalahkan orang lain" (winning by beating the other guy).

Nabi Muhammad bukan seorang yang kompetitif. Beliau seorang yang mengajarkan kepada seluruh alam akan falsafah kooperatif, yakni falsafah saling bantu membantu, tolong menolong dan sama-sama berkembang.

Dua bidang yang mengamalkan falsafah persaingan yang sampai tahap sangat ekstrem adalah:

(a) Bidang bisnes.

Orang bisnes sanggup melakukan pelbagai jenayah bagi mengalahkan pesaing mereka. Semasa Nabi Muhammad berniaga, beliau tidak masuk pasaran dengan menggunakan strategi kompetitif, yakni strategi mengalahkan pesaing.

(b) Bidang sukan.

Dalam bidang sukan, ada (i) sukan kompetitif dan (ii) sukan non-kompetitif. Dalam sukan kompetitif, ahli-ahli sukan sanggup mengambil dadah berbahaya demi menjadi johan dengan mengalahkan peserta-peserta lain.

Islam membenarkan sukan, tetapi Nabi Muhammad tidak mengadakan sukan kompetitif, di mana ganjaran seperti hadiah, insentif, ataupun wang diberikan kepada pihak yang berjaya mengalahkan orang-orang lain. Beliau tidak menganjurkan sebarang aktiviti yang dinamakan peraduan, perlawanan, pertandingan, perlumbaan, kejohanan, musabaqah, sayembara, liga, dan yang semakna dengannya di mana para peserta berlawan-lawan mengalahkan satu sama lain.

Beliau hanya membenarkan hadiah diberikan bagi perlawanan bermain panah dan menunggang kuda kerana kedua-duanya adalah riadah dan latihan persediaan bagi menghadapi peperangan membela agama.

Nota: Saya ini seorang ustazah palsu, sebab saya tidak pernah masuk kuliah pengajian Islam di universiti, justeru jangan terus telan apa yang tertulis dalam entri ini....


0 comments: