Pelanggan Datang Membeli Keperluan Psikologi


Manusia mempunyai keperluan jasmani (makan, minum, pakaian), emosi (dihormati, dikasihi) dan rohani (perlindungan dari Tuhan).

Apabila pelanggan datang ke restoran kita, dia bukan hanya datang dengan membawa perutnya yang memerlukan makanan dan minuman. Dia juga datang membawa hati dan kalbunya yang perlu diberi layanan.

Semua restoran melayan perut pelangganya.
Banyak restoran hanya melayan perut pelangganya sahaja.

Bagi mengekalkan kesetiaan pelanggan, restoran mesti melayan kalbu pelanggan-pelanggannya.

Ego pelanggan adalah sebahagian daripada kalbunya.


0 comments: