Brand Produk Bukan Perkara Penting dalam FB


Face Book adalah media sosial, yakni media yang kita gunakan bagi tujuan berkawan-kawan, bertukar-tukar fikiran, maklumat dan berbual-bual.

Jadi, kita perlu menggunakan FB dengan cara yang betul supaya duit dari akaun bank orang lain dapat dialirkan masuk ke dalam akaun bank kita.

Face Book bukan media cetak, seperti surat khabar ataupun majalah. Justeru kita tidak boleh mengiklankan produk kita serupa seperti yang dibuat pada media cetak. Sebagai contoh, iklan dalam media cetak perlu menunjukkan gambar produk kita dengan terang-terangan.

Jika cara itu kita lakukan dalam FB, rakan-rakan kita akan membuang nama kita, dan dengan hal yang demikian duit mereka tidak mengalir masuk ke dalam akaun bank kita.

Justeru, apabila kita menjalankan aktiviti marketing dalam Face Book, jangan fokuskan posting kita pada brand produk kita.

Brand produk kita hanya penting bagi kita, tetapi ia bukan bukan perkara penting dalam kehidupan sosial rakan-rakan FB kita. Justeru, jangan cuba membanyakkan rakan-rakan FB dengan mempromosi brand produk kita.

Sebaliknya, tulislah berkenaan objek-objek sosial. Contoh objek sosial adalah isu-isu perjuangan, gaya hidup dan 'passion'. Kemudian, kaitkan brand produk kita dengan objek-objek sosial itu.Menggunakan Bahasa sebagai Alat Bisnes


Bahasa yang kita gunakan mempunyai keupayaan menarik duit keluar dari akaun bank orang lain dan memasukkannya ke dalam akaun bank kita.

Daripada bahasa yang kita gunakan, orang mencipta persepsi tentang diri kita, sebagai contoh mereka mungkin mendapat persepsi kita seorang yang berpelajaran tinggi, profesional, berdisiplin, ataupun sebaliknya.

Sebagai orang bisnes, apabila kita menulis dalam Face Book, sentiasa gunakan Bahasa Melayu Tinggi (BMT). Demikian juga halnya apabila kita menulis emel, SMS, dalam blog dan laman web.

Gunakan bahasa tinggi secara konsisten, meskipun semasa tujuan kita menulis itu adalah berkomunikasi secara sosial sahaja, bukan bertujuan bisnes.

Di sebalik disiplin menulis menggunakan bahasa tinggi adalah prinsip bahawa semua bentuk komunikasi orang bisnes adalah bisnes, oleh kerana semua orang di sekeliling kita adalah prospek pelanggan ataupun klien kita belaka. Kita tidak tahu siapa yang akhirnya akan menjadi pembeli produk kita ataupun pengguna perkhidmatan kita.

Ciri-ciri bahasa tinggi yang paling asas adalah:

1. Ejaan yang betul.

Pelajari dan gunakan sistem ejaan yang betul, yakni yang mematuhi sistem ejaan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

2. Tanda bacaan yang betul.

Gunakan noktah dan koma di tempat-tempat yang betul. Pelajari peraturan menggunakan huruf besar dan huruf kecil yang betul. Sebagai contoh, selepas noktah, gunakan huruf besar.

Kesilapan mengeja dan tanda bacaan dengan mudah mencetuskan persepsi si penulis seorang yang tidak teliti apabila bekerja, tidak sistematik, gopoh-gapah, tidak suka menyemak apa yang dilakukannya dan tidak profesional.

Malah bahasa yang elok dikaitkan dengan taraf pendidikan yang tinggi, banyak membaca, dan personaliti yang baik.

Justeru, bahasa adalah alat yang sangat penting bagi mencipta keyakinan prospek pelanggan dan klien terhadap diri kita, sekaligus kualiti produk dan perkhidmatan kita.