Membeli Bangunan Sendiri


Apabila kita mahu membeli bangunan sendiri, yang manakah lebih baik, membeli bangunan baru siap, ataupun membeli bangunan atas tangan?

Antara faktor yang perlu diambil kira adalah pinjaman bank bagi membiayai pembelian itu.

Apabila kita membeli bangunan baru dari syarikat developernya, bank akan memberi pinjaman berdasarkan harga jualan dari developer. Bank tidak menilai lagi berapa nilai pasaran bangunan itu.

Katakanlah, bangunan baru itu berharga RM1.2 juta. Bank sanggup memberi pinjaman RM1 juta. Ini bermakna kita perlu membayar kepada developer RM200 ribu.

Apabila kita membeli dari tangan orang, bank akan menilai dahulu berapa nilai pasaran bangunan tersebut. Kemudian bank akan menentukan berapa peratus sahaja yang ia sanggup beri pinjaman.

Jadi, pemilik bangunan mungkin mahu menjual dengan harga RM1 juta. Tetapi bank menilai bangunan itu cuma bernilai RM800 ribu. Kemudian, bank cuma berani memberi pinjaman RM600 ribu. Ini bermakna kita perlu membayar RM400 ribu!


Berniaga dengan Cina


Di negara kita ini, bisnesman Melayu tidak dapat berniaga dengan tidak berurusan dengan peniaga Cina, melainkan dalam perniagaan kecil seperti menjual sayur-sayuran liar, seperti pucuk paku, kepada pembeli Melayu juga.

Peniaga Melayu juga tidak dapat mengembangkan bisnesnya tanpa mendapatkan dukungan peniaga-peniaga Cina.

Justeru bisnesman Melayu perlu belajar cara-cara yang betul bagi mendapatkan dukungan dan sokongan orang-orang Cina.

Modal utama berniaga dengan orang Cina adalah integriti diri kita sendiri.

Integriti adalah sejauh mana orang dapat menaruh kepercayaan kepada kata-kata kita dan tingkah laku kita. Ringkasnya, sejauh mana kita tidak akan berdusta dan menipu sesiapa.

Berniaga dengan orang Cina adalah serupa sahaja dengan berniaga dengan apa-apa bangsa sekalipun. Perkara-perkara yang betul kepada bangsa-bangsa lain adalah betul kepada orang Cina.