Menaikkan Pangkat Pekerja


Suatu perkara yang mudah kita lihat adalah kenyataan bahawa semua orang yang memegang jawatan tinggi pandai bercakap. Mereka pandai menyampaikan ucapan, pandai menyampaikan taklimat, pandai bercakap dengan wartawan, pandai menjadi panel forum, pandai menjalankan pembentangan kertas projek, pandai mempengerusikan mesyuarat, dan banyak lagi aktiviti yang menghendaki seseorang itu bercakap di depan khalayak.

Justeru, fasih bercakap adalah salah satu syarat penting naik pangkat, tetapi syarat ini tidak dituliskan di mana-mana, oleh sebab itu perkara ini tidak disangka sangat penting. Sebagai contoh, syarat pandai bercakap tidak dimasukkan dalam permohonan kenaikan jawatan.

Banyak orang yakin syarat naik pangkat adalah rajin bekerja dan produktiviti kerja yang tinggi. Oleh itu mereka rajin bekerja dengan harapan mereka akan dinaikkan pangkat.

Namun kita dapat lihat bahawa individu-individu yang memegang jawatan tinggi bukan hanya rajin bekerja. Mereka juga memiliki ciri-ciri lain, dan salah satu ciri itu adalah mereka pandai bercakap.

Dalam suatu kajian yag pernah dijalankan oleh majalah FORTUNE International, 500 orang ketua eksekutif syarikat yang tergolong dalam senarai syarikat-syarikat terbaik di Amerika telah ditanya apabila mereka mencari timbalan, apakah 3 kriteria paling utama yang mereka akan kenalpasti pada bakal calon itu. Tiga kriteria yang mereka sebut adalah (i) pandai mendorong orang lain, (ii) pandai berkomunikasi, dan (iii) memiliki pengetahuan teknikal dalam aktiviti syarikat.

Maksud 'pengetahuan teknikal' bermakna memiliki kepakaran dalam kerja-kerja teknikal, sebagai contoh dalam syarikat pembuatan roti bermakna dia pandai membuat roti, ataupun dalam syarikat restoran bermakna dia mesti pandai memasak. Meskipun syarat ini penting tetapi
pengetahuan teknikal diletakkan pada tempat ketiga.

Banyak pekerja berasa patah semangat dan kecewa apabila sikap mereka yang pandai bekerja dan rajin bekerja tidak diiktiraf oleh majikan dengan menaikkan pangkat mereka. Namun, dalam kajian FORTUNE itu kriteria
rajin bekerja tidak termasuk dalam tiga kriteria yang dicari.