Imam Hanafi adalah Seorang Kontraktor


Imam Hanafi adalah seorang service-provider dan beliau aktif dalam bidang struktur sivil.

Dalam sebuah buku yang bertajuk 'Sejarah Kota Banghdad' (Tarikh al-Baghdad) dicatatkan bahawa Imam Hanafi adalah seorang bisnesman-kontraktor-jutawan yang sangat terkenal.

Pada suatu masa pemerintah Baghdad mengeluarkan tender bagi pembinaan tembok keselamatan kota itu. Antara begitu banyak penender, Imam Hanafi berjaya dipilih sebagai kontraktor projek itu.