Perbezaan Tingkah Laku Pelanggan 'training' dan 'speaking'


Pasaran ceramah dan pasaran latihan mempunyai perbezaan.

Penceramah cenderung menjadi orang yang popular, namanya dikenal oleh orang ramai. Mereka juga cenderung mendapat peluang muncul di ruangan radio dan televisyen.

Malah penceramah mudah mendapat promosi viral dalam media sosial di internet.

Apabila kita memasuki pasaran 'speaking', kita diminta menyampaikan ceramah di hadapan audiens yang banyak, kadang-kadang satu dewan penuh. Mungkin pelanggan kita mengarahkan setiap pekerjanya datang dan mendengar ceramah kita.
Akibatnya besar kemungkinan kita diundang berceramah sekali sahaja.

Seperkara lagi, audiens ceramah suka bertukar-ukar selera, yakni mereka mahu penceramah baru setiap kali diadakan ceramah.

Pasaran training tidak menghasilkan trainer yang popular dalam media. Jarang ada trainer yang diundang menjadi tetamu di radio ataupun televisyen.

Sebagai trainer, jumlah peserta kita kecil, sekitar 30-35 orang bagi setiap kumpulan. Akibatnya, kita mungkin diundang menjalankan sesi training berkali-kali oleh pelanggan yang sama.


0 comments: