Jenis Kesilapan yang Perlu Diizinkan


Bukan semua kesilapan boleh digalakkan supaya dilakukan oleh staf demi menggalakkan mereka mencipta produk-produk baru yang lebih laku dan cara-cara kerja baru yang lebih efisien dan efekif.

Ada jenis-jenis kesilapan yang tidak boleh mereka lakukan, dan apabila dilakukan ia perlu dikenakan tindakan disiplin.

Kesilapan yang tidak diizinkan adalah:

(i) Kesilapan itu tidak melanggar sebarang undang-undang negara yang termaktub dalam mana-mana akta.

Sebagai contoh, kesilapan itu tidak melanggar Akta Harta Intelektual ataupun Akta Mesin Cetak.

(ii) Kesilapan itu tidak boleh menyebabkan syarikat dilaporkan kepada polis, ataupun ditarik ke mahkamah, ataupun disaman oleh mana-mana pihak.

Sebagai contoh, kesilapan itu tidak menyebabkan ada pihak-pihak lain yang menanggung kerugian, sehingga mereka boleh menyaman syarikat bagi mendapatkan gantirugi.

(iii) Kesilapan itu tidak melanggar tata-etika syarikat ataupun prosedur (SOP) syarikat.

Sebagai contoh, kesilapan itu tidak melanggar Standard Operating Procedur (SOP) kelulusan kewangan dalam syarikat.

(iv) Kesilapan itu tidak menyalahi hukum-hakam agama, yakni ia bukan sesuatu yang berdosa dilakukan.

Sebagai contoh, kesilapan itu tidak melibatkan perbuatan yang hukumnya haram dalam Islam.

1 comments:

  ummi68

11 Mei 2010 11:50 PG

Ya, tepat sekali Puan.
Thanks