Semakin Bersaing, Semakin Kurang Berjaya


Tingkah laku suka bersaing dan suka menang dengan cara mengalahkan orang lain ada kaitannya dengan nilai-nilai budaya.


Dalam sesetengah budaya sikap suka bersaing diberi nilai positif. Manakala dalam sesetengah budaya mereka memberikan nilai negatif kepada sikap suka mengalahkan orang lain.

Suatu laporan kajian yang saya baca memberitahu beribu-ribu penyelidikan dan juga eksperimen pernah dijalankan bagi mengetahui apakah strategi kompetitif (sikap suka bersaing) ataupun strategi kooperatif (sikap suka berkerjasama) yang efektif dalam kejayaan.

Menurut laporan itu hampir semua kajian dan eksperimen itu menghasilkan penemuan bahawa strategi kooperatif menghasilkan kejayaan yang lebih tinggi.


Kekecualian hanya berlaku di kalangan pemain chess, di mana didapati sikap suka bersaing amat tinggi di kalangan mereka.

Di kalangan salesman, didapati salesman yang suka membantu rakan-rakan salesman lain menunjukkan rekod jualan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan salesman yang kuat bersaing.

Di kalangan saintis, didapati saintis yang suka membantu saintis lain menghasilkan lebih banyak laporan saintifik yang terbit dalam jurnal.

Di kalangan pengurus, didapati pengurus yang suka berkerjasama dengan pengurus lain menerima gaji yang lebih tinggi.

NOTA: Saya melakukan pemerhatian di kalangan penulis-penulis PTS sendiri. Didapati penulis-penulis yang mempunyai sikap suka berkerjasama dengan editor, suka menolong penulis-penulis lain, mereka menerbitkan lebih banyak judul, jualan buku mereka lebih tinggi, dan pendapatan royalti mereka lebih besar.

.