Jurujual Tidak Perlu Banyak Bercakap


Sebenarnya, banyak orang dilahirkan dengan mempunyai bakat menjadi jurujual, tetapi mereka tidak memasuki bidang ini. Sebaliknya mereka makan gaji.

Bidang kejurujualan adalah sangat menguntungkan kerana kita berpeluang menikmati pendapatan yang tidak ditetapkan oleh pihak lain.

Antara faktor mengapa mereka tidak memasuki profesion kejurujualan adalah disebabkan mereka mempunyai banyak salah sangka berkenaan profesion ini.


Bagi menjadi seorang jurujual, kita hanya memerlukan bakat dan kemahiran menjual.

Kemahiran menjual memerlukan bakat dan kemahiran mempengaruhi orang-orang lain.

Kita tidak memerlukan bakat petah bercakap, dan bakat tak malu bercakap. Kita dapat mempengaruhi orang dengan cara diam, tutup mulut, tak bercakap-cakap.

Tetapi banyak jurujual (yang belum menerima latihan profesional) cuba menjual dengan banyak bercakap, terutamanya jurujual perempuan.

Tingkah laku banyak-cakap mudah menyebabkan orang menjadi benci. Lelaki Melayu khususnya tidak suka perempuan banyak cakap....