Design Thinking

Bangsa Jepun, Korea dan China mempunyai kelebihannya sendiri dari segi berfikir dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat.

Otak orang Barat sangat pintar berfikir secara logikal, analitikal dan kritikal. Dalam pemikiran bisnes, mereka terlalu menekankan analisis angka-angka.

Logik analitikal dan kritikal menghasilkan persaingan. Buku-buku bisnes tulisan pakar Barat mengajar cara-cara bersaing dalam bisnes.

Otak bangsa-bangsa Timur kurang kagum dengan analisis angka-angka. Mereka lebih pintar menggunakan design thinking.

Design thinking adalah thinking yang menghasilkan strategi-strategi. Ini yang mendorong kejayaan ahli-ahli strategist Jepun, Korea dan China mengalahkan strategi yang digunakan oleh syarikat-syarikat Amerika dan Eropah dalam banyak sektor.

Pada masa ini univeriti-universiti ternama di Amerika sudah mula mengajarkan design thinking di fakulti bisnes mereka.

0 comments: