Gambaran Salah Sektor Training

Banyak yang mempunyai gambaran salah berkenaan sektor training.

Sebagai contoh, banyak yang menyangka jika kita suka memegang mikrofon, pandai bercakap di hadapan orang, maka kita boleh berjaya sebagai trainer.

Pandai bercakap bukan syarat utama kita dapat survive dalam sektor training.

Sektor training adalah serupa dengan sektor-sektor lain. Hanya produk training yang baik yang dapat survive dalam pasaran.

Seperti halnya dalam apa jua bisnes, kita perlu tahu apa jenis-jenis produk yang paling laku dalam pasaran training. Kemudian, kita perlu mencipta produk itu.

Sebagai contoh, 'produk pengurusan masa' dan 'pengurusan kerja' adalah produk yang baik pasarannya. Ia laku sepanjang tahun. Baik sektor kerajaan mahupun sektor swasta, mereka membeli 2 modul ini.

Sesudah mempunyai produk yang baik, kita perlu mempakejkan produk kita itu.

Sesudah dipakejkan, kita perlu me-market-kan produk kita itu.

Seperti bisnes lain, apabila kita me-market-kan produk training kita, salesman kita memerlukan 'marketing kit' yang akan dibawa bersamanya, dan akan diserahkan kepada pengurus jabatan latihan.

Banyak kali kita berjumpa trainer yang berhenti kerja dan menceburi sektor ini sebagai trainer profesional. Selepas mendapat beberapa job, mereka gagal mendapat lebih banyak job.

Salah satu faktornya adalah mereka tidak menjalankan kerja-kerja marketing dengan berkesan.

0 comments: